Onderwerp: Bezoek-historie

Uitgangspunten voor inrichting en ontwikkeling van de Grote Eenheid Natuurgebied Lauwersmeer : Interimrapportage van de Commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer (voorzitter M.J.H.P. Pinkers)
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer

 

Samenvatting

Inhoud: Inleiding; Belang van de Lauwersmeer als natuurgebied; Situering, oppervlakte, natuurwaarden-potenties; Ruimtelijke en landschappelijke opbouw; Fauna en flora; Relaties met andere gebieden; Kader voor de planvorming; Referentie voor de inrichting; Landschapstypen; Gewenste inrichting; Natuur; Bos; Recreatie; Landbouw; Militair terrein; Infrastructuur; Waterpeilbeheer; Begrenzing GEN Lauwersmeer.

 

Annotatie

27, [5] p.
ill.
Ten behoeve van de taken van de Werkgroep Inrichting Lauwersmeer (WIL) is een werkrelatie tot stand gebracht met de Commissie Natuurontwikkeling Lauwersmeer (CNL). De CNL is in 1984 als interdepartementale commissie ingesteld door directies van de Rijksdienst voor de IJssel- meerpolders en van Natuur, Milieu- en Faunabeheer en Staatsbosbeheer om te adviseren over de mogelijke natuurontwikkeling van,het Lauwersmeer en de daartoe benodigde inrichtings- en beheersmaatregelen

Naar boven