Onderwerp: Bezoek-historie

Het tracé van den noordelijken dijk : notagroep I: Algemeene inrichting nr. 2a
Publicatiedatum:01-01-1940

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der] Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Zuidelijke Polders

 

Annotatie

11 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; 138)

Naar boven