Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting tot het meer uitgewerkt plan van den Wieringermeerpolder
Publicatiedatum:01-01-1929

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[M.J. Granpré Molière, (bijlage) J.F. Ligtenberg; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)]

 

Samenvatting

Nadere uitwerking van het verkavelingsplan voor de Wieringermeerpolders, van het wegen-net en de plaats der bewoningskernen tot aan de industrieterreinen en landbouwgebieden. In de bijlage wordt ingegegaan op de consequenties en mogelijke alternatieve plannen, ook wat betreft het graven van kanalen en het bouwen van bruggen en de financiële kant van de zaak.

 

Annotatie

9, 25 p.
bijl.
(Nota / ZZW ; 59)

Naar boven