Onderwerp: Bezoek-historie

Terugblik op het in 1924 verschenen rapport van de Commissie Lovink
Publicatiedatum:01-01-1961

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders); door S. Smeding

 

Samenvatting

In de voordracht wordt de vraag aan de orde gesteld waarom de Commissie Lovink werd ingesteld. Gegeven wordt de samenstelling van de commissie. Bij de bespreking van het in 1924 verschenen rapport van de commissie worden de voornaamste conclusies gememoreerd, welke daarna, gezien in het huidige licht, aan een beschouwing worden onderworpen. Besproken worden: De invloed welke voor de Nederlandse landbouw mag worden verwacht van de droogmaking der Zuiderzee; De betekenis welke het IJsselmeer heeft voor de omliggende landen; De verkaveling en het in cultuur brengen der gronden; De bepaling van dewaarde der door de drooglegging te verkrijgen landerijen. Ingegaan wordt op de ontvangst van het rapport, en hoe de regering heeft gereageerd op dit rapport.

 

Annotatie

16 p.
(Flevo-Bericht ; A. no. 25)
Voordracht gehouden voor de vergadering van de Landbouwkundige Afdeling van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 18 april 1961

Naar boven