Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering kwelders Texel 1999 : De Hors, Mokbaai/De Mok, De Schorren en Schor bij de Cocksdorp : op basis van false-colour luchtfoto's, schaal 1:5000
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD); H. Koppejan; Deltaphot

 

Samenvatting

Beschrijft de periodieke vegetatieontwikkeling van de gebieden De Hors, Mokbaai/De Mok, De Schorren en Schor bij de Cocksdorp op Texel. Gaat in op de gevolgde werkwijze bij het maken en interpreteren van de genomen luchtfoto's van het gebied en de totstandkoming van de vegetatiekaarten.

 

Annotatie

55 p.
bijl., ill., krt.
MD-GAE-2001-30
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Met lit. opg.

Naar boven