Onderwerp: Bezoek-historie

Akoestische kwaliteit natuurgebieden : een verkenning
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.F.M. Beerlage, H.J.S.M. Reijnen, E.A.P.M. Carpay; Arcadis, Alterra, SOVON; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Dat verkeerslawaai het gedrag van diersoorten beïnvloedt is bekend. Zo is er bij weide- en bosvogels tijdens de broedperiode een effect van verstoring door wegverkeer geconstateerd met als indicatie dat geluid de belangrijkste factor is. Bij het voorspellen van het effect van snelverkeer op broedvogelpopulaties wordt gebruik gemaakt van een handleiding die begin jaren negentig is opgesteld door IBN-DLO (thans Alterra) en de DWW. In de praktijk blijkt echter dat inmiddels knelpunten onstaan bij toepassing van de handleiding. De handleiding wordt onder andere gebruikt in situaties waarvoor het nooit bedoeld was. Er bestaat daarom de behoefte om de handleiding te toetsen aan de actuele kennis over geluidseffecten op natuur en dieren. Bij RWS, DWW was behoefte aan een verkennende studie naar het probleemveld 'weggeluid en natuur' in bredere zin. Het rapport is het resultaat van een verkenning van het genoemde probleemveld.

 

Annotatie

46 p.
bijl., ill.
Rapportnr. DWW-2002-006
In opdracht van RWS, DWW; projectleider: J.G. de Vries
Met lit.opg.

Naar boven