Onderwerp: Bezoek-historie

Historische ontwikkeling estuariene ecotopen in de Noordrand van het benedenrivierengebied : vanaf 1880 tot heden
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Peter Paalvast; Ecoconsult

 

Samenvatting

Geeft een schets van de historische ontwikkelingen van het areaal estuariene ecotopen (ecologische waarden) aan de hand van oude rivierkaarten uit de tweede helft van de 19e eeuw en eerste helft van de 20e eeuw. Onderscheiden zijn de volgende ecotopen: zand/strand GLW (gemiddeld laagwater) tot GHW (gemiddeld hoogwater); kaal zand boven GHW; slik; duin; riet; biezen; griend; moeras.

 

Annotatie

52 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) en Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)
(Ecoconsult rapport ; 2002.02)
Met lit. opg.

Naar boven