Onderwerp: Bezoek-historie

Nota van commentaar: inspraakreacties en antwoorden n.a.v. de Trajectnota/MER Optimalisatie Railontsluiting Sloe
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

In deze nota zijn de mondelinge en schriftelijke inspraakreacties op de Trajectnota/MER opgenomen. Bevat tevens de standpuntbepaling door de Minister en een verslag van de hoorzitting inzake Trajectnota/MER OPtimalisatie Railontsluiting gehouden op 19 juni 2001 te 's-Heerenhoek.

 

Annotatie

60 p.

Naar boven