Onderwerp: Bezoek-historie

Biomonitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute wateren 2000
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.P.T. Koeman, R. Bijkerk, K. Fockens...[et al.]; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Geeft een samenvatting van de resultaten middels een opdeling van fytoplankton in drie soortgroepen (diatomeeën, dinoflagellaten en overige soorten) en een presentatie van het seizoensverloop van deze drie groepen. Tevens wordt een analyse gegeven van de ruimtelijke verspreiding van soorten langs de Terschelling-raai en de Noordwijk-raai. In de titel van de jaarrapportages Monitoring van fytoplankton in de Nederlandse zoute en brakke wateren is dit jaar bewust afgezien van de toevoeging "brakke", omdat deze aanduiding veelal een groter scala aan saliniteiten wordt begrepen dan die heersen op de vaste meetlocaties van het monitoringsonderzoek.

 

Annotatie

116 p.
fig., tab.
Rapport 2001-21
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ) in het kader van het biologisch monitoringsprogramma (Mon*Biologie Fytoplankton)
Bijlage 1: KITE-diagrammen
Met lit. opg

Naar boven