Onderwerp: Bezoek-historie

Aanvoeren, lozingen en afvoeren van de Zeeuwse Rijkswateren 1997
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, afdeling AXB

 

Samenvatting

Geeft inzicht in de watertransporten in de Zeeuwse Rijkswateren in 1997. Opgenomen is het peilverloop per bekken en als factoren van de transporten zijn opgenomen: polderlozingen, neerslag, gewasverdamping en openwater verdamping, afvoer van rivieren, schutwater, spui- en inlaatwater en afvoeren RWZI's.

 

Annotatie

28 p.
fig.

Naar boven