Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. de Looff, D. van Dam; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen

 

Samenvatting

Gaat in op de ontwikkeling van de Schaar van Ossenisse, stromingssituaties, oriëntatie pijlereilanden met te verwachten stromingssituaties en situering buitendijks plateau, en voorzieningen ter bescherming pijlereilanden en buitendijks plateau.

 

Annotatie

51 p.
ill.
krt
Nota WWKZ-79.V016
Digitaal document 6.8 Mb
Met lit. opg.

Naar boven