Onderwerp: Bezoek-historie

Incident management Noord-Brabant
Publicatiedatum:01-02-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

 

Samenvatting

Incident management heeft tot doel files op het Rijkswegennet, die ontstaan door incidenten, drastisch te verkorten. Dit gebeurt door een aantal technische maatregelen en door optimale samenwerking tussen hulpverleners. Ook in Noord-Brabant neemt het aantal files alsmaar toe. Voor veel partijen is het belangrijk dat er zo min mogelijk files zijn. Uiteraard voor het bedrijfsleven, dat miljoenen misloopt door de file. Voor Rijkswaterstaat behoren bereikbaarheid en verkeersveiligheid tot de kerntaken. Maar ook voor de politie en andere hulpverleners die de veiligheid in Nederland garanderen, is het belangrijk dat er zo min mogelijk files zijn. Om de 'incident-files' zo veel mogelijk te beperken, heeft Rijkswaterstaat Incident Management opgestart.

 

Annotatie

ill.
Met 2 losse bijlagen en 1 krt.
Losse bijlagen = Nieuwsbrief Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB) van maart en mei 1998
Krt: Wegen waarop Incident Management in Noord-Brabant van kracht is.

Naar boven