Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 2001 depot IJsseloog
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ); I. Brongers, C.H.M. Koenjer en D.J. van 't Zet

 

Samenvatting

Informatie wordt gegeven over alle activiteiten, maatregelen en monitoring van vergunningvoorschriften in drie delen: Rapportage exploitatie; Milieurapportage; Ecologische rapportage.

 

Annotatie

102 p.
bijl., fig., tab.
(RDIJ-rapport ; 2002-4)
ISBN 9036912954

Naar boven