Onderwerp: Bezoek-historie

Het water vanuit meerdere perspectieven bekeken : een verkenning van de bruikbaarheid van de Balanced Score Card als evaluatiemiddel van het Nederlandse waterbeleid
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); P. Klop, R. Brouwer

 

Samenvatting

Het doel van dit onderzoeksproject is de bruikbaarheid van de Balanced Score Card (BSC) te verkennen als aanvullend hulpmiddel voor de evaluatie van de effectiviteit van het Nederlandse waterbeleid. De BSC is een informatie- en communicatiemiddel waarbij meerdere perspectieven op een organisatie, beleid, project of onderwerp centraal staan. Hiertoe wordt eerst aangegeven wat de BSC precies is en waarvoor het oorspronkelijk is ontwikkeld. Vervolgens wordt het toegepast op een specifiek beleidsthema, namelijk waterbodems. Getracht wordt waar mogelijk de toegevoegde waarde van de BSC aan te geven ten opzichte van de traditionele voortgangsrapportage van de waterbodemproblematiek in Water in Beeld.

 

Annotatie

40 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2002.007)
In opdracht van het Hoofdkantoor Rijkswaterstaat, Directie Kennis
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven