Onderwerp: Bezoek-historie

Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2001
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Peter L. Meininger, Mark S.J. Hoekstein, Sander J. Lilipaly...[et al.]; Delta Project Management

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek is het kunnen geven van gefundeerde adviezen over aanleg, inrichting en beheer van broedgebieden voor kustbroedvogels en het evalueren ervan. Informatie wordt verzameld over het functioneren van broedgebieden van kustbroedvogels in het Deltagebied. Dit gebeurt als aanvulling op het monitoringprogramma waarin jaarlijks informatie wordt verzameld over aantallen van kustbroedvogels.

 

Annotatie

140 p.
fig., tab.
Rapport RIKZ/2002.020
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Directie Zeeland (RWS, ZL)
ISBN 9036934567

Naar boven