Onderwerp: Bezoek-historie

Monitoring Nautische Veiligheid/De nulmeting : eindrapport
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C. van der Tak en J. Heitink; MSCN/MARIN; AVIV

 

Samenvatting

Het doel is, een eerste aanzet te geven om de veiligheid en vlotheid door middel van een breed scala van indicatoren "grijpbaar" te maken. Het betreft hier een integrale set indicatoren op landelijk beleidsniveau en operationeel niveau. Geeeft aan waar leemtes in het basismateriaal zitten en wat het effect daarvan is op de uitkomsten.

 

Annotatie

102, [42] p.
bijl., fig., tab.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal Goederenvervoer (DGG)
projectbegeleiding R.Bakkes

Naar boven