Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten van Samen werken aan bereikbaarheid
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); H. Flikkema

 

Samenvatting

Beschrijving van de effecten van de maatregelen uit de nota Samen Werken aan Bereikbaarheid (SWAB), zoals ze zijn geraamd met behulp van het Landelijk Model Systeem Verkeer en Vervoer (LMS), uitgedrukt in voertuigverliesuren (files) en autokilometrage (mobiliteit). De volgende (combinaties van) maatregelen komen aan de orde: versnelling bouwprogramma weginfrastructuur ; verkeersbeheersingsmaatregelen ; variabilisatie autokosten ; rekening rijden ; fiscale maatregelen ; parkeren ; vervoermanagement ; maatregelen in het openbaar vervoer ; maatregelen in het goederenvervoer.

 

Annotatie

36 p.
tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer (DGV), Directie Individueel Personenvervoer (IP)

Naar boven