Onderwerp: Bezoek-historie

EDI-LAND : projectvoorstel Fase II : voorbereiding en uitvoering pilotproject
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Rotterdams Interne Logistiek (RIL)

 

Samenvatting

De voortzetting op het Haalbaarheidsonderzoek EDI-LAND wordt beschreven in de vorm van een pilotproject, om de juistheid van het vernieuwde concept proefondervindelijk aan te tonen. EDI-LAND richt zich primair op optimalisatie van de informatiestromen tussen de partijen in het voor- en na-transport resp. naar en vanuit de zeehaven, door middel van elektronische berichten, voor de modaliteiten barge, rail en weg, met name in het kader van de maritieme container logistiek. Projectdoelstelling en -uitvoering worden beschreven, evenals de projectorganisatie, planning en kostenschatting. In de bijlagen zijn berichtenmatrixen van export en import weergegeven.

 

Annotatie

25 p.
ill.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding L. Kuiters

Naar boven