Onderwerp: Bezoek-historie

EDI-LAND : eindrapport haalbaarheidsonderzoek : deel I, rapport
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Stichting Rotterdams Interne Logistiek (RIL)

 

Samenvatting

Het EDI-LAND concept is een initiatief uit de maritieme industrie, voortgekomen uit de Electronic Data Interchange (EDI)-ervaringen bij de landzijdige containerafhandeling bij een zeeterminal. Het concept richt zich op de vereenvoudiging, versnelling en standaardisatie van de informatieuitwisseling tussen logistieke partijen in het voor- en na-transport van maritieme containers bij import en export. Ingegaan wordt op de fasering, de samenwerking met het Smart Card project en de gevolgde werkwijze. Verschillende aspecten van de veranderingsbehoefte in de informatieuitwisseling worden beschreven, evenals het concept en de uitgangspunten van de nieuwe situatie volgens de EDI-LAND principes. De te behalen voordelen worden geschetst en de ervaringen aan de hand van de gehouden interviews en plenaire sessies worden behandeld. Tot slot worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan voor voortzeting.

 

Annotatie

36 p.
ill.
Met losse bijl.: deel II
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding L. Kuiters

Naar boven