Onderwerp: Bezoek-historie

De beleidsmonitor vervoersmanagement : brochure
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Research voor Beleid

 

Samenvatting

Deze brochure betreft informatie over het onderzoek wat verricht is ten dienste van het vervoersmanagementbeleid. Dit onderzoek is gedaan aan de hand van monitor-methoden bij bedrijven en huishoudens. Zowel de kennis van, en de houding ten opzichte van het vervoersmanagement in het algemeen als het carpoolen in het bijzonder worden onderzocht. Daarnaast is ook gekeken naar effecten van vervoersmanagement en carpoolen op het gedrag van huishoudens en bedrijven.

 

Annotatie

24 p.
graf.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal voor het Vervoer (DGV), Directie Individueel Personenvervoer
Projectbegeleiding P.J. Delsing, E. Smid (DGV), J.M. Koolen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer RWS, AVV)

Naar boven