Onderwerp: Bezoek-historie

Een onderzoek naar de aard en herkomst van het slib in de Westerschelde en enige aanverwante gebieden
Publicatiedatum:01-01-1948

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door R.D. Crommelin

 

Samenvatting

Beschrijving van granulair, mineralogisch en röntgenologisch onderzoek. De resultaten wijzen uit dat het grove zand waarschijnlijk, en het fijne zand zeker uit zee wordt aangevoerd ; het slib (kleiner dan 2 mu) wordt grotendeels uit zee aangevoerd ; een klein deel van het slib uit de Belgische Schelde ; vermoedelijk een klein deel van het zand boven 10 mu is afkomstig van omgewerkt tertiair materiaal van het Oosterschelde-estuarium.

 

Annotatie

26 p.
36 cm
53 bijl. Onderzoek verricht in opdracht van Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren
(RWS, BER)

Naar boven