Onderwerp: Bezoek-historie

Adviespunten voor vervoersmanagement in beeld : strategie, werkwijze en effecten
Publicatiedatum:01-01-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.Chr. van der Mark, W.F. Dil, A.P. Brandsen; Berenschot

 

Samenvatting

In het kader van kennisoverdracht is inzicht gewenst in de verschillende vormen van stimulering van vervoersmanagement die zijn ontstaan. Dit inzicht wordt niet gewenst om één bepaalde aanpak als enige juiste te kunnen benoemen. De bedoeling is vooral van elkaar te leren. Dit rapport geeft aan welke werkwijzen en strategieën worden gehanteerd bij het benaderen en stimuleren van bedrijven en instellingen om aan vervoersmanagement deel te nemen, welke argumenten en verwachtingen hieraan ten grondslag liggen en welke effecten hiermee worden bereikt.

 

Annotatie

2 dl.
tab.
Dl. 1: Eindrapportage. - Dl. 2: Bijlagen
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding M.I. van der Spek, A.G. Boumans (RWS, AVV), R.A. Bos (RWS, Directie Noord-Holland NH), A.J.L. Bijmans (RWS, Directie Noord-Brabant NB), J.H. van Donkelaar (VenW, Directoraat Generaal voor het Personenvervoer DGP), H. de Vreede (Vervoermanagement Nederland)

Naar boven