Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek in 1951 betreffende de kustverdediging van Ameland nabij Hollum
Publicatiedatum:01-01-1951

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, Arrondissement Hoorn, Studiedienst

 

Annotatie

19, 10 p.
11 bijl
Rapportnr. 51.2
Bevat: Theoretische beschouwingen betreffende het stromingsmechanisme nabij de hoofden / F. Gerritsen

Naar boven