Onderwerp: Bezoek-historie

A2 - Traverse Maastricht
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Raadgevend Ingenieursbureau (Dwars, Heederik en Verhey)

 

Samenvatting

Verslag van de verrichte werkzaamheden in het kader van de studie RW2 Traverse Maastricht door DHV en AGV. Doel van de studie is het doorrekenen van varianten voor de toekomstige A2-Traverse zodanig dat een voorkeursvariant kan worden gekozen, die qua ruimtebeslag en verkeerskundige uitvoering zo optimaal mogelijk is. Voor de studie is het bestaande model van de gemeente Maastricht aangepast en opnieuw gekalibreerd voor het basisjaar 1988. Voor het planjaar 2010 zijnéén basisvariant en vier netwerkvarianten doorberekend, daarbij rekening houdend met twee scenario's (een middenscenario en een hoogscenario). Het rapport is als volgt ingedeeld: de werking van het prognosemodel voor het basisjaar 1988 en het planjaar 2010, de uitwerking voor de A2-Traverse Maastricht voor 1988 en 2010, het resultaat van de varianten, het resultaat inclusief vrachtverkeer en de invloed van de extra groei van het doorgaand personenverkeer op de A2-Traverse voor de totale intensiteit in 2010.

 

Annotatie

37 p.
tab. ; 30 cm
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (DVK). - Projektleider R. Clement. - Dossier D-0197-01-001. - Met bijl. in aparte band

Naar boven