Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag betreffende de bemaling van den Noordoostelijken polder
Publicatiedatum:01-01-1943

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken

 

Annotatie

1942-1980
Ook verschenen o.d.t.: Jaarverslag betreffende de bemaling van Urkerland. - Ook verschenen o.d.t. : Jaarverslag betreffende de bemaling van de Noordoostpolder
V.a. jaarverslag Bemaling ... Waterschap Noordoostpolder

Naar boven