Onderwerp: Bezoek-historie

Driemaandelijksch bericht betreffende de Zuiderzeewerken 1920-1930
Publicatiedatum:01-01-1922

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

uitg. door het Ministerie van Waterstaat

 

Annotatie

Ondertitel varieert
Vanaf jrg. 28, no. 2 (1947) verschenen o.d.t. Driemaandelijks bericht betreffende de Zuiderzeewerken 3-maandelijkse mededelingen betreffende de werkzaamheden voor de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee
V.v.: Maandbericht betreffende de Zuiderzeewerken

Naar boven