Onderwerp: Bezoek-historie

Zwevende stof en licht in water
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door E.H.S. van Duin, A. Oldenkamp en A.M.T. Kuijpers

 

Samenvatting

In dit rapport komen de volgende zaken aan de orde: het ijken van de slibconcentratiemeters, het leggen van een relatie tussen zwevende stofgehalten en de met continumeters geregistreerde extincties, het leggen van een relatie tussen de extinctie, gemeten met continu registrerende lichtmeters en de extinctie, gemeten in een spectrofotometer en het uittesten van een onorthodoxe wijze om fractiegroottes in zwevende stof te bepalen en het berekenen van een bijdrage aan de extinctie van verschillende fracties in zwevend materiaal.

 

Annotatie

[38] p.
fig., graf.
(Werkdocument / RIJP ; 1988-1 Cbw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven