Onderwerp: Bezoek-historie

Zwevend op weg ....... : het opzetten van een meetplan ter kwantificering van een verontreinigingsflux vanuit waterbodems van havens in het IJsselmeergebied naar het open water
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

René van der Ploeg en Laura Zweerus; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied

 

Samenvatting

Een meetplan is ontwikkeld om de verspreiding van de verontreiniging vanuit havens in het IJsselmeergebied naar het open water via het oppervlaktewater te kwantificeren. De verontreinigingen bestaan voral uit PAK's, PCB's en zware metalen. Als onderdeel van het meetplan is een strategie ontwikkeld met daarin de volgende onderdelen: kwantificering van resuspensie, verspreiding en sedimentatie gericht op een gebeurtenis; constatering van een mogelijke kwaliteitsverandering van de havenbodem in de tijd; constatering van een mogelijke relatie tussen de bodemkwaliteit in en buiten de haven. Er is een meetplan opgesteld voor een specifieke locatie in het Directiegebied IJsselmeer: Lemmer.

 

Annotatie

87 p.
bijl., fig., foto's
(RDIJ-werkdocument ; 1995-3)
Afstudeerproject Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp. - Met lit. opg.

Naar boven