Onderwerp: Bezoek-historie

Zwarte kraaien en eksters in Zuidelijk Flevoland in 1984
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); van M. Zijlstra en J. Spijkerman

 

Samenvatting

In 1984 zijn, als vervolg op de inventarisaties van 1983, gegevens verzameld over aantallen, verspreiding en broedbiologie van de Zwarte Kraai en de Ekster in Zuuidelijk Flevoland. Om de situatie te kunnen vergelijken zijn in overeenkomstige gebieden in oudere polders de broedpaardichtheden van deze soorten onderzocht. Verder is aantekening gehouden van het gebruik van overjarige kraaie- en eksternesten door andere soorten en is nagegaan hoe de stand van de Havik als predator van o.a. kraaien en eksters zich ontwikkelt. In dit verslag zijn de in 1984 verzamelde gegevens verwerkt.

 

Annotatie

12 p.
graf., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-238 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven