Onderwerp: Bezoek-historie

Zure regen : overzicht van onderwerpen die in de Themagroep Zure Regen (LaSOM/COL-TNO) aan de orde zijn geweest, voor zover van mogelijk belang voor de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G.D. Butijn

 

Samenvatting

In deze nota worden in het kort de voornaamste aspecten behandeld van neerslagverontreiniging, voor zover deze aan de orde zijn gekomen binnen de Themagroep Zure Regen, en voor zover van mogelijk belang voor de RIJP.

 

Annotatie

11 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1982-214 Abw)
Met samenvatting

Naar boven