Onderwerp: Bezoek-historie

Zuigerputten Markerwaard : conceptrapport
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Verslag van de Werkgroep Zuigerputten Markerwaard. Ten eerste wordt de inslibbing in die bestaande zuigerputten waarvan gegevens aanwezig zijn behandeld. Vervolgens worden de techniek van het zandzuigen en de technische mogelijkheden i.v.m. vormgeving en profilering van zuigerputten weergegeven. Daarna worden de geologische en hydrologische beperkingen die een rol spelen bij het maken van zuigerputten naar voren gebracht. Achtereenvolgens worden de gebruikseisen, modellen en planologische aspecten van zuigerputten besproken. Ter afsluiting worden mogelijke situeringen van zuigerputten weergegeven.

 

Annotatie

31 p.
fig.
4 bijl.

Naar boven