Onderwerp: Bezoek-historie

Hoofdwegennet regio Schiphol : projectnota milieu-effectrapport
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland

 

Samenvatting

Belicht het hoofdwegennet (RW4, RW9, RW10) in de regio Schiphol en de gewenste situatie in het jaar 2000. Beschrijft de alternatieven (incl. de daardoor veroorzaakte effecten) voor aanpassing van het hoofdwegennet. Bespreekt mitigerende maatregelen en landschappelijke inpassing van de tracé-alternatieven en de milieuvriendelijke alternatieven.

 

Annotatie

414 p.
fig., krt., tab. ; 30 cm
Lit. opg : p. 411-414

Naar boven