Onderwerp: Bezoek-historie

[Kustverdediging na 1990 : technisch rapport 14] : Onderwateroeversuppleties : een alternatieve kustverdedigingsmethode?
Publicatiedatum:01-01-1989

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium Delft (WL); J.A. Roelvink

 

Samenvatting

Onderzocht is wat de invloed is van onderwateroeversuppleties op het kustgedrag. Hierbij zijn de volgende variabelen beschouwd, die gerelateerd zijn aan de wijze van uitvoering, de hydrodynamische condities en de positie langs de kust: diepte van aanleg; volume van de suppletie; gelijktijdige zandwinning lager in hetzelfde profiel; zeespiegelstijging; profielvorm. Het onderzoeksgebied was beperkt tot de Hollandse zandige kust. In deze studie is de effectiviteit van verschillende vormen van onderwateroeversuppleties onderzocht in termen van zandhoeveelheden, waarbij het kostenaspect buiten beschouwing is gebleken.

 

Annotatie

[73] p.
ill. ; 30 cm.
) Onderbouwende studie t.b.v. de discussienota "Kustverdediging na 1990". - WL H825. - Met lit. opg.(Kustverdediging na 1990 ; Technisch Rapport 14 (TR-14)

Naar boven