Onderwerp: Bezoek-historie

Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 5 : Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer
Publicatiedatum:01-01-1936

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samengest. door den Dienst der Zuiderzeewerken; in samenw. met het Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek: geologische en hydrologische gegevens verzamelen ten behoeve van het grondwaterregime in de Wieringermeerpolder en de toekomstige inpolderingen, vooral wat betreft de te verwachten kwel.

 

Annotatie

131 p. graf., ill., tab.
Lit. opg.: p. 131
No. 5 uit een onregelmatig verschenen, korte reeks
Geo-hydrologische gesteldheid van de Wieringermeer

Naar boven