Onderwerp: Bezoek-historie

Meetverslag A76.21 : olievervuilingsonderzoek Balgzand (met 8 bijlagen en 11 afbeeldingen) : september 1976
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. de Boer; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Studiedienst Hoorn

 

Samenvatting

Deel uitmakend van een omvangrijker onderzoek naar de gevolgen en bestrijding van olieverontreiniging op de Waddenzee zijn, op 21 en 27 september 1976, hieromtrent proefnemingen uitgevoerd op het Balgzand. Deze proefnemingen vonden plaats op verzoek van de Werkgroep Oliebestrijding Binnenwateren. Het op het Balgzand uitgevoerde onderzoek beoogde de navolgende doeleinden: het gedrag bestuderen van crude oil op het droogvallende en daarna wederom onder water gaande wad, respectievelijk tijdens eb; het tussenliggende laagwater; vloed ; het verschil in gedrag bepalen tussen met Shell Herder (= bestrijdingsmiddel) en zonder deze chemicaliën behandelde crude oil op het wad ; de mate van hechting en indringing onderzoeken aan en in de wadbodem van crude oil, opgetreden tijdens één voorgaand laagwater.

 

Annotatie

20 p.
7 bijl., ill., foto's
Met supplement
Meetverslag (WWKZ-)76.21

Naar boven