Onderwerp: Bezoek-historie

Deltaplan Grote Rivieren
Publicatiedatum:01-02-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Naar aanleiding van de wateroverlast begin 1995 ten gevolge van extreem hoge waterstanden in Rijn en Maas, heeft het Kabinet besloten tot drastische versnelling van de bestaande plannen voor rivierdijkversterking (Commissie Boertien I) en uitvoering en versnelling van de plannen ter bestrijding van de wateroverlast in Limburg (Commissie Boertien II). Uitgangspunt is dat procedurele, personele en financiële hindernissen de voortgang van de werkzaamheden niet mogen belemmeren. Er wordt hiertoe een bijzondere wet tot stand gebracht. Het Deltaplan gaat in op doelstellingen voor Rijnstroomgebied en Maas, organisatie en coördinatie van de uitvoering, internationaal overleg, procedures en financiering. Bijlagen vermelden de te verbeteren urgente dijkvakken in het Rijnstroomgebied, en het tijdschema voor spoedbehandeling van de Deltawet grote rivieren.

 

Annotatie

24 p.
bijl., tab.

Naar boven