Onderwerp: Bezoek-historie

Consortiumvorming : een verlichte werkwijze voor besluitvorming belicht
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Project Wegverlichting; Johan Jacobs en Hans Bekkers; i.s.m. Kroone Consultants

 

Samenvatting

Traditionele besluitvorming wordt in toenemende mate als minder slagvaardig en bureaucratisch ervaren. Binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het Project Wegverlichting zich ten doel gesteld te komen tot een effectieve interactieve besluitvorming, die de gebruikelijke sectorale benadering doorbreekt. De werkwijze bij dit proces is de consortiumvorming via bestuurdersparticipatie en corridorbenadering. In dit kader worden in de bijlagen de verkenning Breda-Utrecht en de verkenning A28 besproken.

 

Annotatie

21 p.

Naar boven