Onderwerp: Bezoek-historie

Brief over de globale raming van de verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam langs Alphen en den Hollandschen IJssel, en over de verbinding tusschen de Kattensloot bij den stadssingel te Amsterdam en het Noordzeekanaal
Publicatiedatum:01-01-1878

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Hoofdingenieurs van den Rijkswaterstaat in het 9e en 10e district

 

Annotatie

4 p.
27 cm
Brieven waren gericht aan Zijne Excellentie den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid

Naar boven