Onderwerp: Bezoek-historie

Inhoudsveranderingen Noord en Dordtse Kil
Publicatiedatum:01-01-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Haring; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst

 

Samenvatting

Geeft de inhoudsveranderingen weer over de periode 1920-1951. Gaat na hoeveel de natuurlijke aanzanding of uitschuring bedraagt in beide rivieren.

 

Annotatie

11 p.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)9
Met bijl.
Omslagtitel: Inhoudsveranderingen Noord, Dordtse Kil

Naar boven