Onderwerp: Bezoek-historie

Hoogspanningslijnen over vaarwegen in Nederland
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Sectie Binnenscheepvaart (RWS, DVK)

 

Samenvatting

Bevat een overzichtskaart der vaarwegen met het bovengrondse net van hoogspanningslijnen en een lijst met gegevens van deze hoogspanningslijnen ter plaatse waar zij een vaarweg kruisen. Tevens wordt een overzicht gegeven van de waterstanden in de aangegeven wateren

 

Annotatie

3 [40] p.
tab.
Met medewerking van de Vereniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland (V.D.E.N.)

Naar boven