Onderwerp: Bezoek-historie

Groeten uit Delft : op weg naar een autoluwe binnenstad
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Samenvatting

Analytisch verslag van de procesmatige aanpak, met sterke nadruk op communicatie, tegen de achtergrond van het recente Delfts verleden. Vervolgens wordt een beschrijving en analyse van het proces 'kwaliteitsverbetering binnenstad', de wapenfeiten tot nu toe en de ver(stand)houding tussen gemeente en middenstand. Na een blik op de toekomst tenslotte aandacht voor de lering die de gemeente uit het procesverloop heeft getrokken.

 

Annotatie

22 p.
foto's, afb.

Naar boven