Onderwerp: Bezoek-historie

Effectiviteit tweede waterkeringen - fase 4.2 : beoordelingssystematiek : definitief
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

GeoDelft (GD); projectleiding: J.G. Knoeff onder begel. van E.O.F. Calle; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Om meer inzicht in het inundatiepatroon te verkrijgen is in augustus 2000 een onderzoeksplan opgesteld om te onderzoeken in hoeverre regionale waterkeringen en andere lijninfrastructuurobjecten bedoeld of onbedoeld tijdens een overstroming als compartimenteringsdijk werken en daarmee het inundatiepatroon bepalen. Dit rapport maakt deel van dit onderzoek [Gedrag van secundaire waterkeringen] en betreft het opzetten van een generieke systematiek voor het beoordelen van tweede waterkeringen.

 

Annotatie

18 p.
bijl.,fig., graf.
Rapportnr. Delft Cluster 72301/30b
Delft Cluster Projectnr 720301/30b definitief
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
DWW-1853/3100.1143
Met lit.opg.

Naar boven