Onderwerp: Bezoek-historie

Effectiviteit tweede waterkeringen - fase 4 : definitief
Publicatiedatum:01-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

GeoDelft (GD); projectleiding: J.G. Knoeff onder begel. van E.O.F. Calle; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Om de gevolgen van overstromingen en de aanvaardbaarheid van overstromingsrisico's te kunnen vaststellen, is het noodzakelijk het inundatiepatroon te kunnen voorspellen: Waar stroomt het water bij een dijkdoorbraak naar toe, hoe snel stroomt het water, hoe snel neemt de inundatiediepte toe en welke inundatiediepte wordt bereikt. Van groot belang is hierbij het gedrag van bovengenoemde tweede waterkeringen. het project effectiviteit tweede waterkeringen gaat op dit gedrag in.

 

Annotatie

9 p.
Rapportnr. Delft Cluster 72301/30
Delft Cluster Projectnr 720301/30 definitief
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
DWW-1853/3100.1143
Samenvatting in het Engels
Met lit.opg.

Naar boven