Onderwerp: Bezoek-historie

Zwevende funderingen : werkrapport CUR/COB-uitvoeringscommissie M 320 "Zwevende funderingen bij tunnelbouw"
Publicatiedatum:01-02-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Ackermans ...[et al.]; CUR/COB-uitvoeringcommissie M 321

 

Samenvatting

Een zwevende fundering is een op staal gefundeerde tunnel of open bak, bestemd voor rail-, of wegvervoer, die zich geheel of gedeeltelijk onder de grondwaterspiegel, maar geheel in het Holoceen bevindt. Omdat het eigengewicht in het algemeen gering is, zijn de funderingsdrukken laag. De commissie concentreert zich bij het bepalen van de haalbaarheid van diverse ontwerpen voor zwevende funderingen op geotechnische aspecten en technische haalbaarheid. Bevat een overzicht van de bezwijkmechanismen voor diverse typen constructies; een overzicht van de beschikbaarheid van rekenmodellen; drie uitgewerkte voorbeelden van verschillende constructies (voor de bodemeigenschappen is uitgegaan van een geschematiseerd 'Rotterdams' en 'Amsterdams' profiel, deze analyses zijn uitgevoerd met het programma Plaxis) en een nadere analyse uitgevoerd met de programma's Diana en Tilly. Uit het onderzoek blijkt dat zwevende funderingen goed toepasbaar zijn. Aandacht voor de kosten in alle fasen blijft noodzakelijk.

 

Annotatie

286 p.
ill., bijl.
(COB werkrapport ; M321-02)
Met lit. opg.
B.P. Rigter zat namens de Bouwdienst Rijkswaterstaat in de CUR/COB-uitvoeringscommissie M 320

Naar boven