Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologische, economische en sociologische begrippen in het waterbeheer : van spraakverwarring naar begrip, van theorie naar toepassing, een aanzet
Publicatiedatum:01-01-2002

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); Jan Hendriks, Rob van der Veeren, Petra van Konijnenburg

 

Samenvatting

De laatste 5 jaar neemt de samenwerking tussen beta- en gammadisciplines in het waterbeheer toe. Bij een dergelijke samenwerking kan verwarring ontstaan wanneer mensen van verschillende disciplines voor dezelfde termen verschillende definities en omschrijvingen hanteren. Het rapport beoogt het wederzijds begrip te bevorderen door een vergelijking van verwante concepten uit vooral de ecologie en economie. Het gaat om een verkennende bijdrage waarbij niet naar volledigheid wordt gestreefd.

 

Annotatie

68 p.
bijl.
DWW publicatienr. DWW-2002-146 ; RIZA werkdocument 2002.206X
Opgesteld als onderdeel van het onderzoeksproject Vergelijking waarderingsmethoden
Dit project maakt deel uit van het RWS anticiperend onderzoek programma "De waarde van water voor burger en bestuurder"
Binnen het project is samengewerkt door DWW, RIZA en Bouwdienst Rijkswaterstaat
[Publicatie Oevers 2002]

Naar boven