Onderwerp: Bezoek-historie

Actief Bodembeheer Maas (ABM) : I beleidsnotitie : II nota van toelichting
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

opgesteld door Provincie Limburg ... [et al.]; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg (RWS, LB)

 

Samenvatting

De beleidsnotitie bevat het toetsingskader voor de colleges van gedeputeerde staten van de provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant en de minister van Verkeer en Waterstaat bij het gebruik van hun respectievelijke bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). In de nota van toelichting worden onderdelen van het beleid ABM toegelicht en nader onderbouwd. De indeling van deze nota van toelichting sluit zo veel mogelijk aan bij de indeling uit de beleidsnotitie.

 

Annotatie

100 p.
ill.

Naar boven