Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimtelijke analyses van zeevogels : verspreiding van Drieteenmeeuw op het Nederlands Continentaal Plat
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); C.M. Berrevoets, F.A. Arts; Delta ProjectManagement

 

Samenvatting

In 1984 is door het RIKZ een begin gemaakt met een routinematige inventarisatie van zeevogels en zeezoogdieren op het NCP. Destijds is een bewuste keuze gemaakt om deze vorm van monitoren vanuit een vliegtuig uit te voeren. In 1989 is dit programma opgenomen in het biologisch monitoringprogramma van het RIKZ dat uitgevoerd wordt in het kader van de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand van het Land (MWTL). De doelstelling van dit programma is om veranderingen in verspreiding en dichtheden van zeevogelsoorten op de Noordzee te beschrijven en te signaleren.

 

Annotatie

40 p.
fig., tab.
Rapport RIKZ/2003.033
Digitaal document 545 Kb
Met lit. opg.

Naar boven