Onderwerp: Bezoek-historie

A2 Rondweg 's-Hertogenbosch : ontwerp- en tekenwerk : maken van kostenramingen : schrijven van traceringsnota : plan van aanpak
Publicatiedatum:02-05-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Heidemij advies

 

Samenvatting

Toenemende verkeersintensiteiten, zowel op het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet, leiden steeds vaker tot congestie op de A2 Rondweg 's-Hertogenbosch. De combinatie van regionaal verkeer en lange-afstandsverkeer op de rondweg alsmede de vele knooppunten leiden tot capaciteitsproblemen en tot problemen door terugstuwing vanaf de aansluitingen, samenhangend hiermee neemt de verkeersveiligheid af en verslechterd de milieukwaliteit. In een MER dient de probleemstelling uitgewerkt te worden. Daarbij dienen huidige en toekomstige knelpunten gedetailleerd te worden aangegeven. Ten behoeve van de MER dient een traceringsnota te worden opgesteld. Dit plan van aanpak geeft globaal de werkwijze weer voor het ontwerp, het tekenwerk, de kostenramingen en de traceringsnota.

 

Annotatie

14 p.
tab.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Noord-Brabant (RWS, NB)
671/DA94/1013/10535

Naar boven