Onderwerp: Bezoek-historie

A27 Breda Noord-Hooipolder lange termijnmaatregelen : plan van aanpak : ontwerpfase
Publicatiedatum:01-05-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Onder leiding van de begeleidingsgroep A27 wordt onderzoek verricht naar de verkeersafwikkeling op de A27, gedeelte knooppunt Hooipolder-Breda en de aansluitingen met het onderliggend wegennet ter plaatse van Oosterhout. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en voorbereiden van verkeersbeheersingsmaatregelen voor de korte en de (middel)lange termijn om de verkeersafwikkeling op de A27 in dit gebied te optimaliseren. Het project?Verkeersbeheersingsplan A27, gedeelte Breda-Noord ? Hooipolder? bestaat uit de volgende fasen: -definitiefase; -ontwerpfase; -uitvoeringsfase; en -besluitvormingsfase/nazorgfase. Dit rapport behandelt de ontwerpfase met betrekking tot maatregelen voor de lange termijn (2010) voor de A27. Het onderzoek bestaat uit twee delen: -in fase 1 worden de aansluitingsalternatieven globaal beoordeeld, tot het niveau waarop effecten, kosten en mogelijke procedurele consequenties kunnen worden vastgesteld; en -in fase 2 wordt een selectie alternatieven nadere uitgewerkt en gedetailleerd beoordeeld.

 

Annotatie

19 p.
bijl., fig., tab.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB)

Naar boven