Onderwerp: Bezoek-historie

De baten van schoner zwemwater in Nederland
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R. Brouwer

 

Samenvatting

In deze studie worden de baten van schoner zwemwater geschat ter ondersteuning van de discussie omtrent de herziening van de Europese Zwemwaterrichtlijn en de gevolgen hiervan voor Nederland. Middels een enquête, die is opgestuurd naar 5000 willekeurige huishoudens in Nederland, is de publieke beleving en waardering van de kwaliteit van zwemwater in beeld gebracht. De verzamelde informatie over het gedrag, de beleving en de waardering van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de risico?s die zwemmen in open water met zich brengt wordt gebruikt als indicatie van de maatschappelijke relevantie en urgentie van schoner zwemwater.

 

Annotatie

32 p.
fig.,tab.
(RIZA rapport ; 2003.008)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036954878

Naar boven